Examinationer

Hos oss kan du examinera dig på de olika nivårer på paddelpasset.

Det vit och gula paddelpasset examineras under Prova på kursen respektive Nybörjarkursen. Vill du examineras utan att gå kurs hos oss be vi dig kontakta oss via mail för att bestämma datum.

Examination i grönt paddelpass

Klicka här för att se vad som ingår i examinationen. Är du osäker på hur någon övning utförs rekommenderar vi någon av våra fortsättningskurser, beroende på vilken övning.

Datum: 17 juli eller 4 augusti. Är ni fler än 4 personer kan vi ordna en examination på valfritt datum.

Tidsåtgång 9.30-16.30 inkl. utvärdering.

Dagstur med inslag av övningar under dagen.

Pris: 700 kr + kajakhyra 350 kr

Examination i blått paddelpass

Klicka här för att se vad som ingår i examinationen.  Är du osäker på hur någon övning utförs rekommenderar vi någon av våra fortsättningskurser, beroende på vilken övning.

Datum: 28 augusti. Är ni fler än 4 personer kan vi ordna en examination på valfritt datum.

Tidsåtgång: 9.30-18.00 inkl utvärdering

Dagstur med inslag av övningar

Pris:700 kr + kajakhyra 350 kr