Grön nivå – Utveckling

Kanotisten som kommer med ambition på grön nivå har nu fått mersmak på paddling. Grunderna i teknik, säkerhet och miljö är på plats och det är nu dags att utveckla dessa för att fullborda en god nybörjarnivå och möjliggöra en än mer njutningsfull paddling! Utveckling, glädje och känsla utgör nyckelord för den gröna nivån. Dessa symboliseras väl av ett av målen som handlar om att finna ett driv i paddlingen snarare än koncentration på de anskilda paddeltagen.

På grön nivå skiljs kajak och canadensare åt.

Teknik

1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
2. Effektiv paddling framåt, 200 m
3. Paddla bakåt och stanna
4. Förflytta kanoten i sidled
5. Låg stöttning
6. Styra – med eller utan roder beroende på kajak
7. Vändning – svep-/bromstag
8. Paddla till bryggan och stig ur kajaken
9. Lägg kanoten säkert på land

Progression – att prova på
10. Balanstag – hög stöttning om möjligt
11. Sidtag – effektivt
12. Stöttning (hög)
13. Eskimåräddning
14. Kantning

Säkerhet

Förutom en tangering av gul nivå vad gäller personlig skyddsutrustning och vattenvana ingår på grön nivå olika räddningstyper. Kanotisten uppmanas välta, samla ihop utrustning, simma till land, tömma och sedan ta sig i kajaken igen. Vidare ingår räddning på djupt vatten, både en självräddning och en kamraträddning där man både skall vara den som räddar och den dom räddas.

Miljö och Uppförande

Vad gäller miljö och uppförande gäller samma principer som på gul nivå. Känn till din kapacitet och håll dig inom dess ramar, respektera naturen och följ principerna om Fair Play vid träning och tävling är bl.a. tre grundbudskap att repetera.

Hos Kajak och Uteliv erhåller du det gröna paddelpasset i och med att du genomför en godkännd examination.