Gul nivå – Uppmuntran

Kanotisten har upptäckt kanotidrotten och målet med den gula nivån är nu att uppmuntra till fortsatt paddling och uppmuntra till att lära mer och utvecklas som kanotist.

Teknik

1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
2. Paddling framåt, 50 m
3. Stoppa
4. Svepdrag, 360 grader på stället
5. Paddla baklänges, 25 m
6. Paddla en åtta
7. Paddla till bryggan och gå ur

Progression – att prova på
8. Sidoförflyttning
9. Styra
10. Undvik att välta – stöttning (låg)

Säkerhet

Personlig skyddsutrustning ska anpassas till rådande vädrer, kanot och plats. Kanotisten ska även visa vattenvana i/under vattnet. Vidare ska kanotisten prova att välta, samla ihop sina saker, simma till land och tömma kanoten.

Miljö och Uppförande

Kanotisten ska visa förståelse och uppskattning för rådande miljölagstiftning. Vidare ska kanotisten förhålla sig kring följande:
– Känna till sin kapacitet och hålla sig inom dess ramar.
– Känna till risker som är förknippade med akutella vatten.
– Försäkra sig om anpassad och relevant utrustning.
– Alltid respektera naturen.
– Följa allemansrätten, miljölagstiftning och ev. lokala regler och föreskrifter.
– Respektera tillträdesöverenskommelser; undvik konflikt med markägare och andra intressenter i området.
– Vid träning och tävling, följ principerna om Fair Play.

Hos Kajak och Uteliv erhåller du det gula paddelpasset i och med att du går en nybörjarkurs i kajakpaddling. Det går även att ordna enbart examinationen om det intresset finns.