Kajak & Utelivs miljöhänsyn

Företagets turer och kurser är kvalitetsmärkta av Naturens Bästa vilket innebär att vi arbetar aktivt för att skydda och bevara vår vackra och unika skärgårdsmiljö.

Företagets alla verksamheter inriktas på att minimera påverkan på natur och miljön genom följande åtgärder:

  • Att alla våra medarbetare utbildas och aktiveras i miljöfrågor en gång per år.
  • Att ställa krav på underleverantörer så man levererar miljövänliga varor och tjänster till oss.
  • Att ge relevant miljöinformation till alla våra gäster.
  • Att erbjuda våra gäster möjligheten att sortera sitt avfall i vår sopstation.
  • Att våra aktiviteter minimerar påverkan på naturen, i val av tältplatser, lämna inga spår efter oss, att man eldar på rätt sätt etc.
  • Att vi använder miljö/kravmärkta produkter i vår verksamhet där det är möjligt.
  • Att samråda med myndigheteroch markägare i miljöfrågor.

Föreningar som vi stöder med vårt medlemskap,
snf-logo  eko_tur-logo