Paddelpasset – Euro Paddle Pass

euro paddle passPaddelpasset är den svenska versionen av Euro Paddle Pass. Paddelpasset är framtaget genom ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Storbritannien, Irland, Frankrike och Slovenien och går att använda i alla dessa länder.

Paddelpasser finns i sex olika nivårer varav 5 är översatta till svenska och tagna i bruk genom Svenska Kanotförbundet. Gemensamt för de två första nivåerna är att de spelar ingen roll i vilken typ av kanot (havskajak, polokajak, kanadensare, forskajak) du använder vid examinationen.

De olika nivåer i paddelpasset är vit, gul, grön, blå, röd och svart. På varje nivå är det moment i teknik, säkerhet och miljö som paddlaren ska klara av.

Vit nivå

Gul nivå

Grön nivå

Blå nivå

Röd Nivå