Roslagens skärgård


rosl-skarg-0812-1Roslagens skärgård består av 13000 öar och ligger i Stockholms norra skärgård. På grund av sin storslagenhet och variationsrikedom är den här skärgården mycket lämpad för kajakpaddling. Det finns många natursköna platser att paddla omkring i och man gör ständigt nya upptäckter.Innerskärgården börjar redan i Österåkers kommun och följer fastlandslinjen österut för att utanför Furusund övergå i en slags mellanskärgård. Innerskärgården är rik på öar och mindre holmar, oftast beväxta med en blandning av barr- och lövträd. Fastlandsstränderna liksom många öar är bebyggda, men det finns ett mycket stort antal som är tillgängliga för paddlare och camping. Skärgården väster om Furusund omfattar ett stort antal öar och trevliga platser som är mycket utnyttjade av kajakpaddlare. Här finns en stor artrikedom i floran och på exempelvis nationalparken Ängsö finns ett mycket stort antal unika orkidéer.
rosl-skarg-0812-2Ju längre österut i den djupa skärgården vi beger oss desto mer glesnar öar och kobbar. De tycks liksom huka sig under horisonten, som blir alltmer havsbetonad. Bara ett fåtal öar är så stora, att de kunnat bereda plats för stadigvarande bosättning. Bebyggelse och kulturformer och även folket har genom seklerna präglats av denna utsatta belägenhet.I denna fantastiska stora skärgård finns det ett antal mindre utskärgårdar som exempelvis Vattungarna, Röder, Fredlarna och Norrpada. Dessa ögrupper utgör karga och natursköna ytterskärgårdar och ligger ca 2 dagsetapper ut i Stockholms skärgårds nordöstra del. Naturen på många av dessa vackra öar domineras av hällmark som bryts av små myrar och busksnår, medan vissa andra har en speciell karaktär med en myriad av låga ljusa klippöar som är genombrutna av grunda kanaler och sund. Här ute finner man många fina lägerplatser på de kala klipphällarna med relativt lättframkomlig terräng.
FFSvartlogajuli-09105_003De gamla urbergsklipporna har under sin mer än flertusenåriga levnad blivit hårt åtgångna av havet. Här liksom i många andra delar av vår skärgård finner vi dessa vackra rundslipade granitformationer, som i vissa ljus får en svag röd ton i färgen. Ett annat område som är värt ett besök är Söderarm. Tung och mäktig står Söderarms fyr på de grå, låga och vindpiskade klipporna och vakar över sjöfarten i Ålandshav. Skärgården har ett rikt fågelliv, som ejder, alfågel, skrak bland häckfåglarna. Havsörn är en ständigt återkommande syn. Under vår och höst, rastar mängder av flyttfåglar på och kring öarna. I vår skärgård finns ett stort antal naturreservat som Idö och fågelskyddsområden och här finns även Sveriges äldsta nationalpark nämligen Ängsö.