Lär dig något nytt – boka en kajakkurs

Det är alltid kul att lära sig något nytt, nästa sak jag vill lära mig är att cykla MTB, dock behöver jag lära mig grunderna från början så att man inte lär in ett felaktigt rörelsemönster. Jag skulle också vilja bli en bättre simmare i öppet vatten och få lite tips om hur man gör simningen lättare i just öppet vatten. I båda fallen är att gå en kurs ett utmärkt val. Nu återstår bara att hitta kurser som passar både med innehåll, datum och plats. Har ni några tips?

Något vi är duktiga på här på Kajak och Uteliv är att hålla kajakkurser. Vi har kurser på alla nivåer och med olika tidsintervall. Vi har valt att använda oss av Paddelpasset eller, Euro Paddle Pass (EPP) om man ska vara internationell, som en utbildningsplattform när det gäller våra kurser. Paddelpasset är uppdelat i nivåer. På varje nivå finns det moment som ska klaras av inom områdena teknik, säkerhet och miljö/uppförande.

kamraträddning

Nivå 0 – vit – introduktion till paddling – upptäck tjusningen med paddling.

Nivå 1 – gul – nybörjarnivå – uppmuntras till att fortsatt paddling.

Nivå 2 – grön – Utveckling till en mer självständig paddlare, här skiljs kanadensare och kajak åt.

Nivå 3 – blå – På denna nivå skiljer sig de olika kanotsporterna åt och efter examinationen på blå nivå anses du vara en god paddlare med befästa kunskaper.

Nivå 4 – röd – Här krävs att tekniken är än mer energieffektiv och att man som paddlare klarar av mer dynamiska miljöer med skiftande väder.

Nivå 5 – svart – Kommer förhoppningsvis att etableras av Kanotförbundet 2019.

Boka kajakkurs:

Prova på-kurs – ½ dagars kurs där du lär dig grunder till kajakpaddling för att under eftermiddagen sedan paddla själv och öva på dina nya kunskaper. Om du har tillgodogjort dig alla moment erhåller du ett vitt paddelpass efter avslutad kurs.

Grundkurs – 1-dagars kurs där du lär dig paddelteknik, grundläggande säkerhetstänk och räddningsövningar. Under räddningsövningarna övar du på att gå ur kajaken när den har vält. Om du har tillgodogjort dig alla moment under kursen erhåller du ett gult paddelpass efter avslutad kurs.

3-kvällars Grundkurs – Under tre kvällstillfällen lär dig paddelteknik, grundläggande säkerhetstänk och räddningsövningar. Under räddningsövningarna övar du på att gå ur kajaken när den har vält. Om du har tillgodogjort dig alla moment under kursen erhåller du ett gult paddelpass efter avslutad kurs.

Grundkurs PLUS – 2-dagars kurs där du lär dig paddelteknik, grundläggande säkerhetstänk och räddningsövningar. Under räddningsövningarna övar du på att gå ur kajaken när den har vält. I och med att vi har två dagars på oss har vi goda möjligheter att befästa dessa nya kunskaper samt introducera ännu några fler paddelbegrepp än bara de mest grundläggande. Om du har tillgodogjort dig alla moment under kursen erhåller du ett gult paddelpass efter avslutad kurs.

Fortsättningskurs – 2-dagarskurs där du bland annat lär dig hantera kajaken med hjälp av olika manövreringstekniker, sjösätta i olika förhållanden och lägen, olika stöttningstekniker så att du håller dig på rätt köl samt räddningsövningar både för att rädda dig själv och andra. Alla moment som ingår i grön nivå gås igenom. Examinationen sker vid separat tillfälle.

Vi har även några kortare kurser:

Räddningar och säkerhet – är en kort kurs på 3 timmar där man repeterar och övar olika räddningar tillsammans med en instruktör som ger tips och råd.

Privatlektion – är en möjlighet för oss att helt skräddarsy kursens innehåll efter dina behov. Du kan boka en lektion för dig själv eller för en mindre grupp och det kan gälla allt från nybörjarnivå till en rollkurs.

HOPPAS VI SES I SOMMAR!

Uppdaterad: 2021-01-21