Skädda eller roder?

Skädda eller roder? Den ständiga frågan!

Utan skädda eller roder kommer kajaken alltid att vilja svänga upp i vind – lova. Det betyder att så länge vi inte paddlar i motvind kommer vi alltid att behöva kompensera för vinden, vilket i längden kan bli både irriterande och slitsamt för kroppen. Därför väljer de flesta som paddlar att använda antingen skädda eller roder. Men hur fungerar de olika systemen? Vilka är deras för och nackdelar och vilket är bäst för just mig?

Skädda

En skädda är en ”fena” eller ett ”blad” som finns under kajaken i en skäddabox i kajakens akter. Skäddan kan fällas ner och upp vertikalt, men inte röra sig från sida till sida horisontellt som ett roder kan. Det betyder att skäddan endast kan användas för att kompensera för lovgirigheten. Svänga kajaken får man göra med olika typer av styrtag och kantning.

Att kajaken lovar beror på att fören bäddas in i en bogvåg när kajaken drivs framåt och blir relativt svår för vinden att flytta i sidled. Aktern däremot driver i det turbulenta vatten som fören skapat. Vattentrycket är alltså lägre kring aktern än kring fören vilket gör att vinden flyttar aktern ner i vind. Det här betyder att om man paddlar med vinden i sidan upplevs det som att kajaken vill upp i vind. För att motverka detta fenomen fäller man ner lite skädda. Skäddan gör det svårare för vinden att flytta aktern i sidled. Fäller man ner för mycket skädda kan man ”fästa” aktern så pass mycket att fören istället blåser ner i vind och vi upplever att kajaken istället faller av från vinden. Skäddan är alltså ett instrument som kräver olika inställningar beroende på vindriktning och det gäller att hitta rätt läge så att man kan hålla kursen utan att behöva sitta och kompensera för vinden.

En kajak med skädda ger dig som paddlare stor möjlighet till direkt kontakt med kajaken.  Om du gillar att paddla lekfullt och om du vill ha en kajak som svarar exemplariskt på t.ex. kantning, svep och akterligt styrtag kan en skäddakajak vara något för dig. En skädda är inte i vägen när man ska bogsera någon eller transportera kajaken. Skäddans placering gör dock att den stjäl lite packutrymme från akterluckan, men själv tycker jag att det går bra att packa ändå och jag får med mig vad jag behöver.

Roder

Ett roder sitter oftast längst bak i aktern på kajaken och fälls ner i vattnet när det ska användas. Rodret är kopplat med roderlinor till pedaler som gör det möjligt att svänga kajaken genom att trycka på pedaler med fötterna. Trycker man ner höger pedal kommer kajaken att svänga höger och vice versa. Det är troligen det enklaste och bekvämaste sättet att svänga kajaken på. Ingen energi behöver läggas på sveptag och liknande utan all energi kan läggas på att driva kajaken framåt.

Fördelarna är självklara, men det finns såklart även en del nackdelar. Ett ganska vanligt påstående är att roder lättare går sönder och till viss del håller jag med, i och med rodrets placering är det är lättare att stöta till det i transport eller att det tar i havsbottnen när man backar med kajaken. Men enligt min erfarenhet får skäddor också problem och båda systemen behöver tillsyn och kärlek. Vilket system man än är van med behöver man öva på att kunna kontrollera kajaken utan det systemet också så att man inte är helt borttappad om systemet får problem.

Rodrets rörliga pedaler försvårar kontakt med kajaken när vi behöver det som mest, t.ex. i vågor. Rodret fungerar såklart också endast om det är nere i vattnet och vågorna behöver inte bli särskilt stora innan rodret tappar kontakten med vattnet, men återfås såklart snabbt igen. De rörliga pedalerna kan också försvåra det för oss i framåtpaddlingen när vi vill hämta kraft från hela kroppen (och behöver använda fötterna). Det finns vägar runt det, t.ex. tudelade pedaler med en rörlig del till rodret och en fixerad del att hämta kontakt och kraft från.

Vilket ska jag ha då?

Skädda och roder är två helt olika saker och det gör dem svåra att jämföra och väga för och emot. Kort beskrivet kan man säga att det handlar mest om på vilket sätt man vill paddla. Vill man driva kajaken rakt fram och fokusera på framåtpaddling eller vill man paddla mer lekfullt och styra kajaken med paddel och kropp.

Men det handlar också om i vilka väderförhållanden man ska paddla, är det endast platt vatten och lugna förhållanden eller vill man ge sig ut i vågor och lite stökigare förhållanden? Kommer man att behöva bogsera någon och vill man undvika att bogserlinan trasslar in sig i rodret och man stjälper mer än man hjälper?

Varför inte ha en kajak med roder och en med skädda så kan man välja beroende på känsla, väder och vilken typ av tur? Man kan väl inte ha för många kajaker?

Paddelhälsningar
Jenny Friman